MEDIÁTA
PROFESSZIONÁLIS VÁLTOZÁSMENEDZSMENT & BIZALMI VAGYONKEZELÉSI TANÁCSADÁS

Átszervezés, szervezeti átalakítás

PROFESSZIONÁLIS

A változásmenedzsment stratégiai tanácsadói támogatása, különös tekintettel a piaci, jogszabályi változások miatt, stratégia, tevékenység, gazdálkodási forma, vagy szervezet-váltásra kényszerülő vállalatok reorganizációjára, finanszírozási feltételrendszerének, tulajdonosi struktúrájának átalakítására, ide értve bizonyos tevékenységek kiszervezését, megszüntetését is, valamint az ehhez szükséges informatikai, ingatlanszakmai és pályázati tanácsadást.

Hatékonyság menedzsment tanácsadás

IDŐTAKARÉKOS

Hatékonyság javítási és minőségbiztosítási projektek vezetése, ügyvitelszervezési tanácsadás, IT szervezési és megvalósítási támogtás. Új tevékenységek és termékek bevezetési támogatása, válságkezelés.
 

Interim menedzsment

KÖLTSÉGHATÉKONY

A végleges megoldást megelőzően, - időszakos jelleggel - bizonyos vezetői pozíciók betöltése a megbízó vállalatnál, ide értve a pozícióra történő vezető kiválasztási folyamatban történő közreműködést is. Magában foglalja a tulajdonosváltás időszakában a régi és új tulajdonos közrehatását egyaránt biztosító és a kölcsönös bizalom kiépítésével összefüggő támogató és tanácsadó tevékenységeket valamint  a szükséges coaching-ot.

Bizalmi vagyonkezelési tanácsadás

ELSŐ A LOJALITÁS

Elsősorban a családi vállalkozások generáció váltásával, a vezetés és a stafétabot átadásával összefüggő, - speciális és komplex, jelentős szakmai és jogi felkészültséget, tapasztalatot, emberismeretet igénylő - bizalmi vagyonkezelési megoldás létrehozásával kapcsolatos tanácsadás. A bizalmi vagyonkezelés megoldás lehet adózási, öröklési és sokszor finanszírozási problémákra, biztosíthatja a vagyon védelmét a jövőben bekövetkező káros hatások ellen, az által, hogy korlátolt felelősségű vagyontömegként elkülönítjük a vagyon egy részét. A szolgáltatás része az ennek megvalósításához szükséges teljes körű szakmai támogatás és a  pénzügyi válsághelyzetek kezelésére vonatkozó tanácsadói támogatás.